Achiel De Witte

Achiel De Witte bouwde zijn bedrijf door een vernuftige overnamestrategie uit tot een van de grootste verhandelaars en distributiebedrijven in de sector van groenten en fruit. Deze snelle groei door overnames noodzaakte deze bedrijfsleider om zich te beraden over een aangepaste structuur en transparantie om de continuïteit van zijn onderneming voor de toekomst te kunnen borgen.

Ondersteuning op financieel en strategisch niveau

  • Door de stevige groei van het bedrijf, was er nood aan meer transparantie en financiële rapportering. Bovendien was er nood om de relaties met de banken goed te verzorgen.
  • De zorg naar continuïteit voor de familie De Witte kwam aan de orde en een opvolgingstraject voor de toekomst werd uitgestippeld. Bovendien moesten enkele sleutelposities binnen het bedrijf gedefinieerd en overlegstructuren worden geïnstalleerd.

Een bereikbaar klankbord met expertise

Consilio Partners werd het klankbord waar Achiel De Witte voortdurend terecht kan. Met toegang tot het juiste netwerk van professionals, brengen we Achiel De Witte in contact met de juiste expertise om de uitdagingen van zijn bedrijf op het juiste moment te trotseren. Samen zochten we naar de invulling van de functie van financieel directeur. Om op die manier de relaties met de banken beter aandacht te kunnen geven.

Consilio Partners organiseerde eveneens een strategische bevragingsronde met als doel de belangen van de verschillende stakeholders van het bedrijf in kaart te brengen. Deze analyse zorgde ervoor dat de midden-langetermijnstrategie van de onderneming duidelijk werd gedefinieerd en dat de nodige overlegstructuren binnen de onderneming een kans kregen.

Uitdagingen voor de toekomst

Consilio Partners blijft aan de zijde van Achiel De Witte staan om samen te zoeken hoe dit mooie bedrijf een blijvende meerwaarde kan creëren voor zowel klanten, leveranciers, personeel en aandeelhouders. Want door de veranderingen in de sector van groenten en fruit wordt grensoverschrijdende samenwerking de grote uitdaging.