André Celis

Het bedrijf André Celis uit Lubbeek is een succesvol familiebedrijf, actief in bouwmaterialen, natuursteen en recyclage van bouw- en sloopafval. Deze geslaagde mix van activiteiten maakt van het bedrijf André Celis een solide en gezond bedrijf.

Complexiteit van de opvolging

Door een voortdurende en dagelijkse inzet, bouwde de familie aan een succesvolle onderneming. Na jaren van intensief engagement voor hun bedrijf, kwam de vraag rond de continuïteit van het familiale aandeelhouderschap van de onderneming naar voor. Samen met de mogelijke opvolging door de volgende generatie en de veranderingsprocessen die dat met zich meebrengt. Consilio Partners werd benaderd om samen met de familie antwoorden te formuleren op de volgende vragen:

  • Is er nood aan een externe invulling van een aantal sleutelfuncties in de onderneming?
  • Wat zijn de kernactiviteiten van het bedrijf?
  • Is een familiale opvolging wenselijk? Zo ja, hoe kan deze best worden ingevuld?

Ondersteuning door Consilio Partners

De antwoorden lieten niet op zich wachten. De invulling van de sleutelfuncties werd meteen in gang gezet. Voor de andere vragen werd bij de familie te rade gegaan. Alle betrokkenen die vroeg of laat economisch eigenaar zouden worden van het bedrijf, werden door ons uitgenodigd. Het resultaat? Niemand wilde bepaalde activiteiten van het bedrijf verkopen. En zowel de zoon als de dochter van de zaakvoerder wilden na hun studies in het bedrijf stappen. Consilio Partners wou dit traject niet aan het toeval overlaten en besloot dit proces verder te coachen. Tot op vandaag wordt gewerkt aan een intrede van de volgende generatie in het bedrijf, samen met een sensibilisering van het middenmanagement om dit mogelijk te maken.

Partner voor strategie, investering en structuur

Consilio Partners blijft André Celis nog steeds ondersteunen als raadgever op het gebied van financiële gegevens, strategie en operationele resultaten. We zijn en blijven de uitgelezen partner om strategie, investering en structuur van het bedrijf te evalueren en te verbeteren. En André Celis? Dat bedrijf is klaar om een volgend hoofdstuk te schrijven in een wel erg succesvol verhaal.

Wilt u weten hoe Consilio Partners úw bedrijf sterker maakt? Neem vandaag nog contact met ons op.